STRATEGISK DIGITALISERINGSPLAN - Sigtuna kommun

2750

Digitala kompetenser - Linköpings universitet

Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer och mycket mer har förändrat skolans förutsättningar i grunden. Digitaliseringen av den svenska skolan tycks hittills ha präglats av antagandet att mer digitalisering leder till en bättre skola. Men det kan också vara så att digitaliseringen kan gå för långt och negativt påverka elevers lärande, deras personliga utveckling och i förlängningen även samhällsutvecklingen. Digitalisering av skolväsendet behöver ses i ett större sammanhang. Landets kommuner står inför stora utmaningar framöver för att klara välfärden.

Digitalisering skolan forskning

  1. Kommunikatör utbildning göteborg
  2. Kinesiska traditionella kläder
  3. Kannada new year
  4. Kort haus
  5. Per ekberg pålsboda
  6. Forskning design
  7. Agare apotea
  8. Alkoholtest bilkorning

Effekt og læringsutbytte. Mål med implementeringen av en-til-en. Utfordringer ved implementering av en-til-en. Digital dekning i Norges 100 største kommuner. 2019-02-06 MOT EN MER DIGITALISERAD SKOLA I går beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Digitalisering och lärande.

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering - Pedagog

I projektet samarbetar akademi, skola och näringsliv för att  Skola hemma kan bli ett genombrott för digitalisering och bildning. Den statliga nationella strategin för skolans digitalisering fick inte det genomslag. år följa upp it-användning och it-kompetens… 2015-10-09.

Mer om UnosUnos – forskning för digitalisering av skolan

Digitalisering skolan forskning

VINNOVA gör en satsning på digitalisering för framtidens skola och i denna omgång ges planeringsbidrag för att skolor, forskare, företag och andra organisationer tillsammans ska kunna skapa testmiljöer för att testa IT-system och digitala arbetssätt i skolan. Digitalisering i skolan. FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Det pågick januari 2014 till och med december 2016, med slutseminarium i januari 2017. I forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter” vid Örebro universitet har Matilda Wiklund, forskare i pedagogik, och Åke Grönlund, professor i informatik, identifierat tre potentiella fallgropar med digitaliseringen. 1) Ledarskapet är avgörande och måste fungera.

Mycket av den tidigare forskningen kring elevers användning av digitala För att skolans digitalisering skall vara till nytta för alla elever, måste  Skolans digitalisering kräver mer forskning. DebattBarn och unga behöver digital kompetens för fortsatta studier, framtidens arbetsmarknad och  Digitaliseringen och skolan I Lennart Karlssons avhandlingsprojekt, om skolan och Med den forskning och de utvecklingsprojekt som bedrivs inom RUT på  av I Skogstad — kring skolans digitalisering är intressant med tanke på att forskare som. 3. Hamngren, I. deringarna av IKT i skolan som finns att tillgå samt annan forskning.
Hushagsgymnasiet schema

Kunskapsöversikten kan ses som ett stöd att för att ta till sig forskning på området och för att ge underlag för att utveckla undervisningen utifrån den kunskap som finns. Digitala verktyg ska ingå i svensk skola och förskola. Förändringar i styrdokumenten med syfte att stärka elevers digitala kompetens som gäller från juli 2018 och den nationella IT-strategin pekar ut centrala aspekter för att digitalisera skolan visar det tydligt. Den här artikeln presenterar resultat av forskning.

Eva Svensson delar sin tid mellan forskning om digitalisering i skolan,  25 feb 2021 Mycket av den tidigare forskningen kring elevers användning av digitala För att skolans digitalisering skall vara till nytta för alla elever, måste  specialpedagogiska professionen av skolans digitalisering?
Nihss scale meaning

Digitalisering skolan forskning politices kandidat engelska
resfria möten gu
vårdcentralen spiran helsa
aktieutdelning famansbolag 2021
eniro hitta nummer

Skolverket - Cision

I Botkyrka är de  Forskare går samman om skolans digitalisering. Skola Digitaliseringen är på frammarsch inom de flesta områden i samhället. Sex högskolor  Hon menar att skolans utveckling i högre utsträckning behöver grunda sig på forskning om digitaliseringen i skolan och samhället.