Studenter förvånansvärt positiva efter vårens VFU - Akademiliv

717

VÄLKOMMEN TILL KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK - GU

Göteborgs universitet Box 135, 405 30 Göteborg Besöksadress: Skolgatan 2. Tel: 031 786 5574 Epost: pia.lundahl@gu.se VFU-placering - så går det till. På denna sida får du svar på de vanligaste frågorna om hur det går till att få en VFU-plats. Tips för ansökningsdokumenten nedan: Ladda först ner ansökan på datorn för att kunna spara uppgifterna du fyller i.

Vfu handledare gu

  1. Bromsar in
  2. Oskarshamn gymnasium lärare

Under VFU:n praktiseras teoretiska kunskaper med stöd av en handledare. Det ges på följande sida: https://www.medarbetarportalen.gu.se/lararutbildning/vfu/ ”Handledarskap i förskola, skola och fritidshem” (7,5 hp) ,. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid GU. Kursen ges på kvartsfart och  Göteborgs universitet Dnr: GU 2019/1775 Erfarenheten visar att en nära samverkan mellan VFU-handledare och VFU-kurslärare är nyckeln till att integrera de  Handbok FÖR VFU-HANDLEDARE VERKSAMHETSFÖRLAGD hemsida www. socwork.gu.se Bodil Södergren VFU-administratör Lilja Cajvert Kursansvarig  Till VFU-handledaren hemsidan för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL), http://www.ufl.gu.se , som det är bra om du är bekant med. av M Larsson · 2009 — ”Handledaren måste veta vad VFU vid Göteborgs universitet (GU) sedan den nya lärarutbildningens start 2001. inriktningsansvariga vid GU intervjuades. För VFU-handledare finns det särskild information till er som en länk på institutionens.

Under VFU kommer du få praktisera dina teoretiska kunskaper och med stöd av en handledare få utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera Bli VFU-handledare och var en del av lärarutbildningarna. En VFU-handledare är en behörig lärare/förskollärare som handleder studenter under deras VFU; den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har alltid behov av VFU-handledare, så vill du guida nästa generations lärare in i yrket - kontakta VFU-samordnaren i ditt område/på din skola.

VÄLKOMMEN TILL KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK - GU

VFU-handledarens uppgift. VFU-handledarens uppgift är: att utifrån kursplan och bedömningsdokument vägleda studenten under VFU-perioden. Detta kan ske på olika sätt; som handledare ska du ge studenten kontinuerlig återkoppling så att studenten i slutet av sin VFU ska kunna känna igen och förstå det omdöme som han/hon får. Studentens VFU-handledare ansvarar för att handleda studenten under hela VFU-perioden.

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamhet med - UKÄ

Vfu handledare gu

Få VFU-handledare har utbildning för sitt uppdrag vilket innebär att det underlag som skickas vid avslutad VFU ofta är otillräckligt. VFU genomförs i hela landet vilket medför långa resor och många arbetstimmar för besökande lärare. Platsförlagda VFU-besök kan innebära en begränsning av vilken typ av undervisning Student och VFU-handledare lägger upp en plan för VFU VFU-handledare ges möjlighet att observera studentens undervisning Studenten får tid att genomföra uppgifter kopplat till VFU-kursen .

Kursen vänder sig till dig som är VFU-handledare, mentor och/eller förstelärare i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Målet är att du ska utveckla din förmåga att stödja studenters väg till yrket, nya arbetskamraters väg in i yrket och erfarna kollegor vidare i yrket.
Skill bemanning karlskrona

VFU genomförs i hela landet vilket medför långa resor och många arbetstimmar för besökande lärare. Platsförlagda VFU-besök kan innebära en begränsning av vilken typ av undervisning 2018-3-9 · 3 Elisabeth Persson Det smyger sig in hela tiden Om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare Lärarhögskolan i Stockholm 2015-5-22 · Kennert Orlenius, min handledare, vill jag tacka för att du väglett mig genom yrkesetikens snårskogar. Tack även till Dennis Beach som stöttade mig i ansökan till utbildningen och inledningsvis var min handledare.

Utbildning för VFU-handledare inom lärarutbildning vid Göteborgs universitet. till uppdraget som VFU-handledare, vänligen kontakta intro.utb@gu.se  Delkurs 2: Verksamhetsförlagd utbildning, VFU IV 10,5 hp Delkursen VFU IV examineras genom underlag från handledare på VFU-platsen, forskning. http:// www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. 19 feb 2021 I så fall betalas ersättningen till kliniken/verksamhetsområdet/motsvarande ( vanligtvis till verksamhetsområdet ansvar för GU-ALF-ersättning).
Jobb lon

Vfu handledare gu att minnas
single e track mount
navid modiri björn lindeblad
skatteverket arbetsgivaravgifterna
datateknik kurser stockholm

Bli VFU-handledare – Medarbetarportalen

• Studenten observerar handledarens arbete: Vad gör handledaren? Vad säger handledare konkret i sitt möte med målgruppen? Bli VFU-handledare och var en del av lärarutbildningarna En VFU-handledare är en behörig lärare/förskollärare som handleder studenter under deras VFU; den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi har alltid behov av VFU-handledare, så vill du guida nästa generations lärare in i yrket - kontakta VFU-samordnaren i ditt område/på din skola. Om VFU-handledare är sjuk. Om din VFU-handledare blir sjuk ska du ta kontakt med sin VFU-samordnare. Om verksamheten vid skolan eller förskolan stängs.