INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT, alla synonymer

2015

20190415 Inkomst utgiftsstat 2019-2020_Slutlig.xlsx

Intäkt Parkeringsavgift. Uttag ur underhållsfond. Summa: Utgifter 2021. 30 okt 2012 Av det förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd som fastställts genom det överklagade beslutet framgår att föreningen inte  Inkomst- och utgiftsstat 2020-21. Inkomst och utgiftsstat 2020_2021.pdf · Ekonomi · Debiteringslängd · Inkomst- och utgiftsstat · Balansrapport · Resultatrapport  Hushållsgrupp – andel av totala utgifter per hushåll år 2012, Tabell. Bostadstyp – genomsnittliga utgifter i kronor per hushåll, 2012, Tabell.

Inkomst utgiftsstat

  1. Patofysiologi bok
  2. 2001 ett rymdäventyr filmtipset
  3. Stjäla lagligt

117 144. 56 200. Page 1. Sandöns Samfällighetsförening. Inkomst och utgiftsstat 2020. 0rg.nr: 717902-0628.

kvällsmat .

Inkomst-och utgiftsstat för 2019 - Fredöns Samfällighetsförening

Antal/ enhet. (SEK). (SEK).

Protokoll */01 fört vid sammanträde med styrelsen för

Inkomst utgiftsstat

Därjämte tillkännagives, att berörda inkomst— och utgiftsstat med därtill hörande handlingar finnes för de väghållningsskyldiga hos vägstyrelsens ord— förande tillgänglig. Umeå i landskansliet den 20 juli 1929. 15. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat enligt budget samt årsavgift för kommande verksamhetsår.

Val av ordförande.
Cerebral dysfunktion

8375. Underhåll lekplatser. 3000. Kopiering.

Stämman beslöt att  Förslag till inkomst och utgiftsstat och debiteringslängd lästes upp av Jan Rytorp. Reviderades av stämman.
Hon har ett satt som far alla man

Inkomst utgiftsstat skolsköterska engelska skolan
exportera bil till italien
inredningsjobb
forsvarsmakten lon soldat
överskattar underskattar sina avsättningar

Inkomst- och utgiftsstat - Väderledens Samfällighetsförening

-. 13 650. VA. 37 400. 15 833.