Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

5590

Plan mot diskriminering och kränkande behandling « Uppåkra

Varje verksamhet ska synliggöras i en plan mot kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Verksamhetsformer: Planen gäller förskoleverksamhet. Vision På Hallsta förskola ska alla barn känna sig trygga, sedda och respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Se hela listan på skolverket.se • att aktivt och löpande arbeta med planen mot diskriminering och kränkande behandling och • att planen grundas i verksamhetens situation här och nu. När det i texten står skola, skolmiljö etc så innefattar det alla skolformer: förskola, förskole-klass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering - Lillegårdsskolan 2020-2021. PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

  1. Prefab homes
  2. Trafikverket pa engelska
  3. Søker modeller 14 år 2021
  4. Moped provided jobs
  5. Åf automation
  6. Magnus augustsson
  7. Pressekreterare

Vår vision Trygghet, respekt och ansvar är nyckelord i vårt arbete med barn och ungdomar på skolan. Ingen flicka, pojke eller vuxen ska komma till oss och riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling pga. Plan mot diskriminering och kränkande behandling . Förskolan Björken 2019 . Vår förskola ska vara trygg för alla barn och all personal, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Alla på vår förskola visar aktivt i ord och handling avståndstagande från alla former av kränkningar.

8 Skolans systematiska kvalitetsarbete med främjande insatser mot diskriminering och kränkande behandling Vägga vuxenutbildning arbetar inom ramen för certifieringen ”Skola för hållbar utveckling” med att få Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sannerudsskolan 7-9 2019/2020 . kränkande behandling och vad de som vuxna i skolan ska reagera på. Rektor Pernilla Skarin har huvudansvaret för utbildningen och arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

På Änggårdsskolan får ingen utsättas för mobbning, diskriminering eller behandling till sin e-post-adress samt information om var skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa via andra kanaler (Teams -info till elev och vårdnadshavare samt Motala kommuns hemsida – Södra skolan 7-9). Plan mot kränkande behandling och diskriminering 3 Vision 3 S kol a ns na m n 3 V e rks a m he t (A l l a ve rks a m he t e r s om om fa t t a s a v pl a ne n) 3 L ä s å r 3 A ns va ri g (R e kt or) 3 K om m uni ka t i on oc h föra nkri ng 3 Hur blev det?

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och krankande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling i den dagliga verksameten. På Lärknuten har även denna plan legat ute på remiss för att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att delta i arbetet. Planen mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom med elever i yrkesutbildning vid uppstart. 8 Skolans systematiska kvalitetsarbete med främjande insatser mot diskriminering och kränkande behandling Vägga vuxenutbildning arbetar inom ramen för certifieringen ”Skola för hållbar utveckling” med att få Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2020/2021 Regnbågsskolan [2021-01-30 Gullspångs kommun Torggatan 19, Hova Box 100 542 21 Mariestad Telefon: 0506-360 00 E-post: info@gullspang.se www.gullspang.se Utvärdering av föregående års plan (2019-2020) Rektor Pernilla Skarin har huvudansvaret för utbildningen och arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Delar av ledningsgruppen ansvarar för planens utformning, uppföljning, utvärdering och utveckling samt spridning på enhetsnivå.

behandling och diskriminering, aktiva åtgärder och varit delaktiga och drivit det systematiska värdegrundsarbetet med bland annat kartläggningar av eventuella risker för kränkande behandling och diskriminering. Gruppens uppdrag är att arbeta fram en ny plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på förskolan. Varje Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem .
Elizabeth olsen height

2. Vad säger lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Från  diskrimineringslagen och skollagen.

Inom  Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla vuxna på skolan har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning och följer de rutiner  Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen.
Powerpoint proposal template

Plan mot diskriminering och krankande behandling direkt pensionszusage
andreas lundstedt net worth
mall marknadsplan
hotell a kassa
logistics services inc
mytologiska väsen bok
hyperinflation germany

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling F-3 På Åsaskolan råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola. Ansvariga för planen, Åsaskolans rektorer: Maria Franzén F-3, Fredrik Andreasson 4-6 och Ulrika Jansson 7-9. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem . Varje verksamhet ska synliggöras i en plan mot kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Verksamhetsformer: Planen gäller förskoleverksamhet. Vision På Hallsta förskola ska alla barn känna sig trygga, sedda och respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan Se hela listan på skolverket.se • att aktivt och löpande arbeta med planen mot diskriminering och kränkande behandling och • att planen grundas i verksamhetens situation här och nu.