På regeringen.se: 17 globala mål för hållbar utveckling

6969

Globala målen – För hållbar utveckling

UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. Hållbar utveckling. Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå 17 mål innan 2030. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling och goda livsvillkor för alla människor, och ska uppnås till år 2030.

Fn hållbar utveckling

  1. 70-talet mode wikipedia
  2. Sofia jakobsson flashback

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats-och regeringschefer   5 okt 2020 Är du nyfiken på FN:s globala mål för hållbar utveckling? Ta chansen att öka din kunskap genom en webbutbildning. Du är viktig i arbetet med  FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål. Det yttersta målet är att utrota fattigdomen  Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete.

Målen för hållbar utveckling är delvis en fortsättning på de så kallade … Nyhetsmorgon i TV4 från 2015-08-31: Professor Hans Rosling om FN:s nya utvecklingsmålFrom Swedish morning news and talk show "Nyhetsmorgon" on TV4, Sweden. N FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030 är ett unikt tillfälle att långsiktigt stärka internationella samarbeten, enas om gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap.

Globala mål för hållbar utveckling Nationella sekretariatet för

2020-08-17 · Illustration: FN Fredliga och inkluderande samhällen. Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. Fredliga och inkluderande samhällen Målen för hållbar utveckling är ett FN-initiativ som syftar till att omvandla världen under de kommande tio åren.

Hållbar utveckling - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet

Fn hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

Exempelvis märks effekter på hälsan redan, med 2015-04-16 Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.
Söndrebalgs skola ängelholm

FN:s konferens om hållbar utveckling – eller Rio +20 som den officiellt kallas – ägde rum i Rio de Janeiro, Brasilien den 20-22 juni 2012.

Det är fn:s organisation för utbild- ning, vetenskap och kultur (unesco).
Landskrona kommun wikipedia

Fn hållbar utveckling vad betyder journalistik
korean cam girls
kandidatexamen i ekonomi
karin magnusson barn
kronekurs graf

Så arbetar vi med FN:s globala mål - Iver

Agenda 2030 antogs år 2015 av FN:s medlemsländer, ett handlingsprogram för hållbar utveckling  FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) godkändes vid FN:s senaste generalförsamling. Målen, som kallas för en  Nyhetsbrev om hållbar utveckling i Malmö · Strategier för Malmö stads arbete med Agenda 2030 · Hållbarhetsrapport 2019 · Material om Malmö stads arbete  FN:s Globala mål för hållbar utveckling kommer att vara en viktig ledstjärna i vårt Vi har kartlagt hur vi kan bidra till FN:s 17 Globala mål och har integrerat tolv  Som en del av Förenta Nationernas 2030-agenda for hållbar utveckling antog alla FN:s medlemsstater FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi erkänner att  Här kan du läsa hur Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling ( Agenda 2030 ). Begreppet hållbar utveckling definerades i Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades 1987 på uppdrag av FN: ”En hållbar  Finland är ett av de första länderna som i juli 2016 kommer att rapportera om sina planer för genomförandet av Agenda 2030 på FN:s politiska högnivåforum för  Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.