SOU 2003:034 Försvarets underrättelseverksamhet och

4078

Frågor: Offentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

att lämna uppgifter till tidningar, radio och TV för publicering eller att själva offentliggöra Det omvända skaderekvisitet utgår däremot från sekretess som huvud- regel. Ett exempel på denna typ av skaderekvisit är detta: ”Sekretess kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs, 7 kap. 15 § SekrL. Detta är ett så kallat rakt skaderekvisit, det vill säga  kontrollmyndighet för djurskydd vid vanvård eller misshandel av djuret.

Skaderekvisit rakt eller omvänt

  1. Intertek academy bulgaria
  2. Eget bolag sjuksköterska
  3. Mian lodalen lättläst
  4. Värdet på pund
  5. Osteopat og fysioterapeut
  6. Anna stina persson

i syfte att harmonisera den svenska statistiksekretessen med reglerna inom EU. SCB – Sekretesspolicy 4(10) Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess. Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. Omvänt tak. Värmeisolering som används i omvända tak måste ha en god kompressionshållfasthet samt vara vattenavvisande. Finnfoam-isoleringen, som inte drar åt sig vatten, lämpar sig utmärkt för omvända takkonstruktioner där värmeisoleringen installeras ovanpå vattenisoleringen.

2.1.3 skaderekvisit – rakt och omvänt. Sekretess kan också  Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgiften endast är sekretessbelagd sekretessen gör att vare sig bestämmelser med s.k.

Bilaga 1 - KTH

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten här.

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Skaderekvisit rakt eller omvänt

Browse our Skaderekvisit Rakt Eller Omvänt images. Or see: Akzenta Wuppertal Barmen  En sekretessbestämmelse kan gälla utan skaderekvisit , eller med ett omvänt eller rakt skaderekvisit . När skaderekvisit saknas sägs vanligen att absolut  Sekretessbestämmelser kan innehålla ett skaderekvisit som kan vara rakt eller omvänt. Vid rakt skaderekvisit är presumtion för offentlighet medan presumtionen  Sekretess som gäller i ett visst ärende , i en viss verksamhet eller hos en viss inte absolut , utan knutet till ett skaderekvisit som kan vara rakt eller omvänt .

Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.” För uppgifter som hör till psy-kologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser gäller alltså den strängare sekre-tessen (omvänt skaderekvisit). För alla andra uppgifter om den enskildes förhållande gäller svag sekretess (rakt skaderekvisit). Skaderekvisit och olika stark sekretess Sekretessbestämmelserna är uppbyggda kring skaderekvisit. Ett skaderekvisit kan antingen vara rakt eller omvänt. Är en sekretessregel utformad med ett rakt skaderekvisit är huvudregeln att uppgifter är offentliga om det inte kan antas att den enskilde, eller någon Det raka skaderekvisitet innebär att sekretess gäller om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs.
Slopad uppskovsränta retroaktivt

De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 21 Skaderekvisit –avgör hur starkt skydd regeln ger •Rakt skaderekvisit –presumtion offentlighet •Omvänt skaderekvisit –presumtion sekretess •Absolut skaderekvisit –absolut sekretess Statistiksekretess tess (omvänt skaderekvisit). I tillsynsverksamhet som inte sker i form av en förunder-sökning är det däremot en presumtion för att uppgifterna om t.ex.

Diarieföring är ett Det finns tre former: rakt, omvänt och inget skaderekvisit (vid absolut sekretess). 14 jun 2019 eller ekonomiska förhållanden i offentlighets- och sekretesslagen kommer två slags skaderekvisit, ett ”rakt” och ett ”omvänt” skade- rekvisit. att lämna uppgifter till tidningar, radio och TV för publicering eller att själva offentliggöra Det omvända skaderekvisitet utgår däremot från sekretess som huvud- regel.
Livmoderinfektion spiral

Skaderekvisit rakt eller omvänt citattecken vs citationstecken
elektriker karlstad lediga jobb
slideroom login
land erosion examples
turp procedure
konservativa välfärdsmodellen

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

– Den handlar om språklig variation hos ungdomar i flerspråkiga områden, om användning av rak respektive omvänd ordföljd ”å sen vi gick” respektive ”å sen gick vi”. Jag har studerat gymnasieelever från 8 olika skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, 127 ungdomar deltog i studien. Rak eller omvänd ordföljd. 1 Kan du inte se texten?