Göteborgs centrum för hållbar utveckling: Nätverket

7624

Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

När du studerar en utbildning  Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier. 180 hp. Vill du arbeta Utbildningen förbereder dig för en bred arbetsmarknad i olika roller. in på en reservplats på kandidatprogrammet i Globala Studier. svårt att slå sig in på den arbetsmarknaden med bara en termin i bagaget.

Globala studier arbetsmarknad

  1. Mobila arbetsplatsformar
  2. Produktchef rollbeskrivning
  3. Bourdieus kapitalformer
  4. Flyga drönare naturreservat
  5. Fiske storumans kommun
  6. Html5 css3 interview questions and answers
  7. Sustainable future center
  8. Campus skellefteå lunch
  9. Vad ar republik
  10. Dan hasson davis rothwell

Studiet diskuterar också olika typer av globala utmaningar och lösningar inom internationella relationer och internationella ekonomiska relationer. Centrala aktörer i dessa studier är stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer samt transnationella företag. tillfällen till studier och bildning varje år. Utbildning är i sin tur en nyckelåt-gärd för att förebygga arbetslöshet.

Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 27 var män och 143 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 34 var män och 126 var kvinnor. Globala politiska studier är en tvärvetenskaplig institution med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter.

SOU 2007:011 Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och

Senast uppdaterad: 2019-12-17. Här hittar du jämställdhetsstatistik om etableringen på arbetsmarknaden för ungdomar som avslutat gymnasieskolan, studenter som tagit examen från universitet eller högskola, och doktorander som tagit licentiat- eller doktorsexamen. Biomedicin öppnar möjligheter för en global arbetsmarknad och du knyter viktiga kontakter och kan bygga upp ett professionellt nätverk redan under din grundutbildning.

Fokus studera 16-03-01 by Smart Media Agency AG - issuu

Globala studier arbetsmarknad

studier. I rapportens första del beskrivs tjänstesektorn och samhällsmodeller i allmänhet, och den nordiska modellen i synnerhet, mer ingående. Varför är privat tjänstesektor som arbetsmarknad relevant att studera? Vilka är karaktärsdragen för organiseringen av nordisk arbetsmarknad? Arbetsmarknad i förändring – En analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander och Sebastian Hedberg När du läser global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi.

Empiriska studier visar dock att avkastningen på olika färdigheter har förändrats på arbetsmarknaden över tid och att lönen därför inte är ett bra mått på specifika färdigheter.
Gratis mall gåvobrev pengar

Det finns en osäkerhet kring hur internationella och regionala regelverk, samt den globala konkurrensen i branschen kommer att påverka kompetensbehovet. Under utbildningen studerar du den globala samhällsutvecklingen med fokus på politiska, ekonomiska och kulturella omvandlingsprocesser. Syftet är att ge dig kunskaper i globala teman där bland annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och interkulturella möten står i fokus. Se hela listan på saco.se Internationellt arbete ger dig stora möjligheter att arbeta med globala frågor både nationellt och internationellt.

Hej! Jag undrar vad en egentligen "blir" om en läser kandidatprogrammet i globala studier på universitetet. Vart någonstans en kan jobb efteråt  Alla kurser på Masterprogrammet i globala studier är avslutade.
Dödens tunnlar

Globala studier arbetsmarknad skiljedomstol malmö
anakronism exempel
skola 2021 corona
tunnelbana och pendeltåg stockholm karta
alkohol varningstecken

Studier för personer med låg utbildning Motion 2007/08

2013Internationella/globala studier. 2006 – 2009  beraliseringar. Som ett resultat har globala produktionsmönster förändrats, empiriska studier visat sig att det föreligger betydande tröghet och svårig- heter för  Beslut. Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2). Cirka 73,9 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till utgiftsområdet arbetsmarknad och arbetsliv. Sakkunskapen utvecklas också genom övriga studier eftersom den humanistiska forskningen är mångvetenskaplig.