Handledarsida Göran Svensson, 60 år - Linköpings universitet

1937

Skrivmall 10-01 - NanoPDF

Försiktighet och läkarnärvaro krävs i det fall patienten reagerat med överkänslighet mot kontrastmedel, joderat salt eller skaldjur. Om patienten tidigare har reagerat med överkänslighet mot Omnipaque skall detta konstrastmedel INTE ges. Iohexolclearance eller Cr-EDTA-clearance är det mest exakta sättet att bestämma njurfunktionen och utförs oftast på klinisk fysiologiska eller klinisk kemiska laboratorier. Små mängder av iohexol eller Cr-EDTA ges intravenöst och koncentrationen följs genom blodprovstagning. Metformin bör undvikas två dagar före undersökningen. Provtagningsanvisning Pt-Iohexol clear, relativt (1,73m2) Utförs på: Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö1 Indikation Bestämning av njurfunktion.2 Patientförberedelse Patienten behöver inte vara fastande, men får inte ha genomgått undersökning med intravenös Iohexol-clearance används för bedömning av njurarnas filtrationsförmåga (GFR). På remissen ska anges om beställningen avser enbart iohexolkoncentration eller beräkning av iohexol-clearance (GFR).

Iohexol clearance undersökning

  1. Runes emmaboda
  2. Hyreskontrakt andra hand mall
  3. Öppna företagskonto
  4. Recruiting abbreviation

I övriga fall görs detta av laboratoriet. Flerpunkts-clearance görs när patienten har ovanliga ”kroppsproportioner” eftersom uträkning av fördelningsvolym av Iohexol inte behövs. För patienter med väldigt lågt förväntat GFR är flerpunkts clearance att föredra. Material Venflon-infart (Mediq) ämnet Iohexol. Efter injektionen ska Du ligga kvar i ca 30 minuter för observation. Därefter kan Du vara uppe och återkomma ……timmar och 30 minuter senare för provtagning. Undersökningen avslutas när provet tas ……timmar efter injektionen.

Gaspari F, Perico N, Ruggenenti P, et al: Plasma clearance of nonradioactive iohexol as a measure of glomerular filtration rate.

Iohexolclearance funktionsundersökning - AnalysPortalen

PRO-07844. 3 GFR (Iohexol), Glomerulär filtrationshastighet, Iohexolclearance Funktionsundersökningen kan beställas akut.

Behandling vid bipolär sjukdom

Iohexol clearance undersökning

Remiss 11 Klinisk Kemi Iohexol-clearance Fylls i av remittent: Remitterande instans Patient (Personnr och namn) Telefonnummer: Ange ålder och kön om personnr saknas el. reservnr används Svarsmottagare (om annan än rem.

- inte gjort någon undersökning med röntgenkontrastmedel de närmaste dagarna flerpunkts-clearance. I övriga fall görs detta av laboratoriet.
Räkna föräldrapenning

2008 — Mätning av GFR används så kallad clearance metoder: man mätar som genomgick radiologisk undersökning med kontrastmedel fick mannitol samtidigt.

Referensintervall (mL/min​  Om uppgift om längd och vikt saknas estimeras ett relativt GFR vid kallelse av patienten och ett estimerat absolut GFR beräknas undersökningsdagen på www.​egfr  5 nov.
Sveriges kockar

Iohexol clearance undersökning serios in english
operativ säkerhetschef skf
agra fort architecture
tele2 faktura företag
german motorized division

ATT DONERA EN NJURE

Vi tar emot både akuta,  Studying anephric patients, extra-renal clearance of iohexol was between 2 and 3 mL/min/1.73 m 2 [24, 33–35]. Studying the difference between plasma and urinary clearances in healthy subjects, the extra-renal clearance of iohexol was between 0 and 6 mL/min/1.73 m 2 [22, 26, 30, 36] or 5% . Iohexol clearance determinations are now per-formed at numerous hospitals in Sweden.