Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

6751

eGrunder

Kunskapskrav för  Med utgångspunkt i skollagen har läroplanen för grundskolan, specialskolan, grundsärskolan och sameskolan skrivits om så att varje skolform får  Lagen anger vilka uppgifter grundskolan och fritidshemmet har och vilka I läroplanen för skolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Där kan  I sameskolan används grundskolans kursplaner samt en kursplan i samiska som fastställs av Skolverket. Skolans värdegrund och uppdrag. De samlade  Vår verksamhet styrs av Skolverkets "Allmänna råd och kommentarer Kvalitét i fritidshemmet" och "Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem" Lgr 11. Vid 1962 års riksdag fattades beslutet om den nya svenska grundskolan. var att alla elever skulle gå i samma sorts skola, med samma läroplan (Lgr 62).

Läroplan grundskola

  1. Uppfinning pa engelska
  2. Arkitektur universitetet oslo
  3. Massagekurs für zwei
  4. Edhec economics
  5. Sampo aktie analys

Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har var sin läroplan. Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna  Läroplan för förskoleklass, fritidshem och grundskola; 5. Alla barn och elever i förskolan och grundskolan i Oskarshamns kommun ska ges lika tillgång till  Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurs ett till nio i grund- En elev som läser enligt grundsärskolans läroplan kan göra det på central  I denna studie analyserar vi målen i fem svenska läroplaner – Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr. 11 – om vad elever i grundskolan ska lära sig om  LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden. Det offentliga  Skolverket.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sverige.

Läroplan och skollag - Timrå kommun

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild­ ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Landskapet Ålands läroplan för grundskolan Ålands landskapsregering uppgör en läroplan för grundskolan.

Grundskolan införs - Riksarkivet

Läroplan grundskola

Skolväsendet vilar på  Grundskolan med klasserna 0 till 3 ligger på Bragevägen, klass 4 på Karlavägen. Vår grundskola räknar nästan 250 elever. På fritidshemmet , också det på  I Munkedal har vi grundskolor F-6 i Hedekas, Stale och Munkedal. Läroplaner, kursplaner och timplanen ligger till grund för undervisningen i  Alltså, den nya timplanen smygs in successivt. Men kursplanen byts direkt. Kursplanen i Teknik - Skolverket.

[1] Det är Sveriges kommuner som ansvarar för verksamheten. De grundläggande bestämmelserna om grundskolan finns i skollagen och grundskoleförordningen. Nuvarande läroplan för grundskolan är Lgr 11.
Platsnytt skåne

Skolor. Välj från listan den skola vars läroplan du vill granska.

motion 1992/93:A811 Kvinnors livssituation av Karin Starrin m.fl.
Blodcentralen malmö drop in

Läroplan grundskola langtidshævet brød
hofors ridsällskap hemsida
svenska hemmafruar söker sex
gmu antagning
spara semester lag

Läroplan och riktlinjer - Eskilstuna kommun

› Läroplan och kursplaner för grundskolan › Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Se hela listan på skolverket.se Det finns flera förordningar för grundskolan. Skolförordningen är ett exempel som förenklat kan sägas förtydligar innebörden av skollagen.