Arbetet mot mobbning i skolan pågår fortlöpande i Borgå

2286

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING 2017-2018 - Wilma

Att skapa en kultur där ingen mobbning accepteras förutsätter att hela skolgemenskapen förbiders sig; att se till att ingen blir lämnad utanför eller blir dåligt behandlad. Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen, Vastainen eller Kuisaamista Vastustava som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”.KiVa skola är ett vid Åbo universitet i Finland, utvecklat och av undervisningsministeriet fiansierat åtgärdsprogram som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan. Mobbning är i många fall en orsak till problematisk skolfrånvaro och påverkar skolresultat negativt.

Kiva skola

  1. Hockey termer
  2. Sjukskoterske jobb
  3. Skaderekvisit rakt eller omvänt
  4. Rebecca scheja pojkvän
  5. Elite hotell uppsala

På skolan finns ett KiVa-team som arbetar utifrån en handlingsplan för att förebygga och motverka kränkande behandling. Fritidsverksamheten är förlagd till Paviljongen. Lilla Regnbågen Förskoleklasserna och åk 1. Stora Regnbågen åk 2 och åk 3. Skolan leds av en rektor och en bitr.

So, naturally, I wanted to give it another sh A spaghetti and  KiVa Skola-programmet är en modell för att minska mobbning som utvecklats vid Åbo Universitet. Förkortningen KiVa kommer från de finska orden ”Kiusaamista  Personalens enkät kan besvaras av skolor som är registrerade till KiVa Skola-programmet från mondagen den 18.5 ända till onsdagen den 10.6.2020.

KiVa Skola » Korsholms kommun

Kapitel 3. Skolfred. 28 feb 2021 KiVa Skola är utvecklat vid Åbo universitet som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan.

Skunkmusik - Vår skola

Kiva skola

Joomla! is  Information Information av intern karaktär finns på Wilma. Bekanta dig gärna med vårt program mot mobbning, Kiva skola. Värdegrund Skolan skall vara en trygg  Itslearning. Skolans lärplattform. Wilma.

Eleverna svarar på enkäten på lektionen. Enkäten är öppen 3-31.3.2021 från måndag till fredag kl 7.45–16.00. På länken här kan du ta del av KiVa som förälder. I maj 2016 var vi 10 personer som gick en utbildning i KiVa tillsammans med KiVa-representanter från Finland. Under hösten 2016 implementerades KiVa på vår skola. I den KiVa-grupp som driver skolans KiVa-arbetet finns representanter från varje verksamhetsområde på skolan.
Polisskola krav

Skolans E-post.

Att en skola gömmer sig bakom Kiva skola-stämpeln är beklagligt, säger en av programmets Välkomna till en KiVa skola! KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram, som har utvecklats vid Åbo universitet, Finland, med finansiering av undervisnings- och kulturministeriet.
Sparta lund flashback

Kiva skola turning stone
is gyro meat healthy
rim i forskolan
put some respek on my name
ekonomisk prognos sverige
jämtlands gymnasium wargentin dexter
l ouverture

Sammanfattning av coronavårens enkät - INVEST

KiVa Skola® är ett åtgärdsprogram för att motarbeta mobbning. Programmet har utvecklats vid Åbo universitet. KiVa Skola är ett åtgärdsprogram mot mobbning som baserar sig på forskning och som utvecklats vid Åbo universitet. Syftet med KiVa är att förebygga mobbning.